همسر رضا خاتمی در ستون "آخرین پیشنهاد " یك روزنامه صبح از برنامه‌های اوقات فراغت خود نوشته است و اینكه در كنار پروژه‌هایی كه دارد(!) فراغت خود را با دیدن فیلم هالیوودی و خواندن دو كتاب از مسعود بهنود گذرانده است.
فیلمی كه زهرا اشراقی دیدن آن را به مخاطبان پیشنهاد كرده' از سینمای تخیلی 2009 هالیوود است و جدا از داستان آن كه همچون دیگر تولیدات هالیوود به شدت در خدمت تفكر اومانیسم است' از نوعی تصویر سازی بهره می‌برد كه بازیگران آن با بدن‌های برهنه كامل دیده می‌شوند.
مسعود بهنود' دیگر پیشنهاد همسر خاتمی به مخاطبان سال‌هاست كه درخارج كشور در خدمت رسانه‌های بیگانه و مخالفان نظام است و در اغتشاشات اخیر نیز در شبكه بی.بی.سی' پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفته بود.
اشراقی كه دخترعمه سید حسن مصطفوی نیز است در پایان پیشنهادش به مخاطبان گفته كه ورزش كردن و دیدن این جور فیلم و آن جور كتاب‌ها می‌تواند این روزها را برایمان قابل تحمل كند.