فخرالسادات محتشمی، طی مطلبی كه در سایت‌های فرقه سبز منتشر شده است ضمن دعوت از كاربران فضای مجازی برای ایجاد اغتشاشات سایبری، برای علما و مراجع نیز تعیین تكلیف كرد.
بر اساس این گزارش فخرالسادات محتشمی همسر مصطفی تاج‌زاده نوشته است، اینك زمانی است كه باید شبكه‌های اجتماعی و جمعیت‌هایی برای یاری زندانیان بی‌گناه و خانواده‌های مضطرّ آنان تشكیل شود تا دست طلب به سوی نامحرمان دراز نكنند. اینك زمانی است كه باید علما آغوش به روی معترضین دردمند بگشایند و كسانی را كه حق آنان را پایمال كرده‌اند تنبه و انذار دهند، باشد كه به خود بیایند...
وی در این مطلب خود از یك سو مدعی شده كه مردم نوع‌دوست ما درصدد حل گرفتاری زندانیان حوادث بعد از انتخابات بوده‌اند اما در فراز بعدی ادعای خود نوشته است بی‌اطلاعی مردم از مسائل و مشكلات زندانیان مانع یاری رساندن مردم به آسیب دیدگان شده است.
همسر تاج‌زاده در بیانی گستاخانه علمای حوزه و دانشگاه، اندیشمندان، هنرمندان و حقوقدانان را به عافیت‌طلبی و دنیاخواهی متهم كرده و مدعی شده هنوز خیلی‌ها زندانی هستند.چرا بزرگان و علمای حوزه و دانشگاه و اندیشمندان و هنرمندان و حقوقدانان به داد مظلومان نمی‌رسند. آیا دنیا این قدر ارزش دارد كه بی‌تفاوت باشید؟
همسر تاج‌زاده در مطلب خود هیچ اشاره‌ای به طراحی‌های جریان فتنه، حزب مشاركت، سازمان مجاهدین انقلاب و رفتارهای ضدقانون و خودسرانه موسوی و كروبی و... كه با لجاجت‌های خود باعث اغفال جوانان و به وجود آمدن حوادث تلخ و كشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و وارد شدن خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم و حیثیت نظام در داخل و خارج شد نكرده و یك طرفه به حمایت از محكومان حوادث اخیر پرداخته است