جوان نوشت، شركت مخابرات ایران در قبوض تلفن ثابت خود كه طی هفته گذشته برای مشتركان ارسال كرده است در ذیل قبض یك پیام هشدار گونه نیز درج كرده كه خواستار عدم پرداخت وجه قبض از طریق بانك تجارت است. دلیل این امر نیز به گفته مسئولان مخابراتی، اخذ وجه 1000 ریالی بابت هر قبض از سوی بانك مذكور است.
در حال حاضر مشتركان تلفن ثابت و همراه می‌توانند هزینه قبض خود را به شكل‌های متفاوت از طریق عابربانك، تلفن بانك و اینترنتی پرداخت كنند.
این در حالی است كه بانك تجارت برای اخذ 1000 ریال كارمزد دریافتی از محل دریافت هر قبض دلیلی را ذكر نكرده است.
شركت مخابرات ایران بیش از 25 میلیون مشترك تلفن ثابت در كشور دارد.