زاهدان پرس نوشت؛ ریگی كه در سا‌ل‌های جنایاتش به صورت پنهانی از طرف حامیان وهابیش در داخل و خارج از ایران حمایت مالی و انسانی می‌شد، همچنان كه قابل پیش‌بینی بود دستگیری ریگی تا به این لحظه بسیاری از حامیان داخلی و خارجی وی را رسوا كرده است.
گفته می‌شود افرادی كه در داخل ایران علی‌الخصوص در استان سیستان و بلوچستان به جنایات تروریستی ریگی دلبسته بودند و از وی حمایت مالی و نیرویی می‌كردند، در چند هفته اخیر سعی كردند كه از طریق مرز پاكستان یا افغانستان از كشور فرار كنند كه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
این در حالی است كه به اعتقاد ناظران امنیتی، دستگیری ریگی و اعترافات وی در آینده ضربات شدیدی به جریان نفاق و وهابیت كه در استان سیستان و بلوچستان با پوشش اهل سنت فعالیت می‌كنند، خواهد زد.
همچنین در این باره هفته‌نامه صبح صادق گزارش داد؛ پس از دستگیری ریگی پنج نفر از روحانیون مهم اهل سنت كه در حوزه‌های علمیه سیستان و بلوچستان ریگی بودند و كمك‌هایی به گروهك ریگی می‌كردند ( هم مالی و هم نیرویی)، قبل از خروج از كشور بازداشت شده‌اند.
علاوه بر این افراد 37 نفر دیگر هم بازداشت شدند كه 2 نفر هم كه متوجه شدند گرفتار خواهند شد، خودشان تسلیم شده‌اند.
گفتنی است با این دستگیری‌ها قابل پیش‌بینی خواهد بود كه موج جدیدی از شناسایی و افشای پشت پرده حامیان داخلی ریگی در راه خواهد بود.