جهان نوشت؛ دستگیری مهدی هاشمی می تواند پشت پرده دروغ بزرگی به نام ترانه موسوی را برملا سازد.
سرنخ افشای هویت ترانه موسوی فرد موهومی كه پس از انتخابات به اتهامی علیه جمهوری اسلامی و تركتازی ضدانقلاب و محافل ضد ایرانی غربی تبدیل شد ،در دست مهدی هاشمی است.
ترانه موسوی كسی كه رسانه های ضدانقلاب و محافل رنگی و جریان نفاق از آن به عنوان شهید حوادث پس از انتخابان نام بردند و حتی نام وهمی و عكس تخیلی آن در سنای آمریكا نیز به نمایش درآمد و از آن بر علیه ایران استفاده شد،همان فردی است كه هویت وی با گذشت ماهها از حوادث پس از انتخابات نامشخص و مجعول است و احدی مدعی آشنایی و نزدیكی با وی نیست.تا انجا كه مدتی پیش یكی از سایتها در فراخوانی از كسانی كه وی را می شناسند دعوت كرده بود تا اطلاعاتی در مورد هویت وی ارائه كنند كه این فراخوان هم باعث نشد پرده از این فرد موهوم برداشته شود.در همین راستا محافل امنیتی نیز از پروژه شهید سازی و دست ساز هویت ترانه موسوی خبر دادند.
اما ماجرا از چه قرار بود و چه ارتباطی میان این فرد موهوم با مهدی هاشمی است.ترانه موسوی كه از نزدیكان یك مقام امنیتی كشور است ،همسر فردی است كه در انتخابات نهم ریاست جمهوری حامی مالی یكی از كاندیداهای اصلی رقابت انتخابتی بود.وی كه پس از شكست كاندیدای مورد نظر خود بدهی بالایی به بار می آرود از كشور فرار و به كانادا سفر می كند.این فرد كه سالها است ارتباط تجاری و اقتصادی نزدیك با مهدی هاشمی دارد در حوادث اخیر پس از انتخابات به طور مداوم با وی در تماس بوده است.
ترانه موسوی نیز در حال حاضر زنده و در كانادا در كنار همسر خود زندگی می كند.با این حال هیچ گاه نسبت به سوء استفاده ای كه ساعت ها برنامه و هزاران صفحه اینترنتی از نام و عكس وی علیه جمهوری اسلامی ایرانی كردند واكنشی نشان نداده است.و حالا این مهدی هاشمی است كه می تواند بعد از ماهها تهمت و افترا به نظام ،از هویت موهوم كشته پس از انتخابات پرده بردارد و واقعیت یك دروغ بزرگ ،در پروژه دست ساز شهدای فرقه سبز را بر ملا سازد.