رسالت نوشت؛ فاطمه حقیقت جو نماینده جنجالی و عضو فراكسیون مشاركت در مجلس ششم كه پس از فرار از كشور به همكاری با رسانه های ضد انقلاب علیه نظام مشغول است پس از راهپیمایی22 بهمن و ریزش شدید هواداران موسوی و فرقه سبز اموی و به خطر افتادن موقعیت سران ضد انقلاب مقیم آ مریكا برای زنده كردن این جریان رو به موت احساس وظیفه كرده و فرقه جدیدی به عنوان حمایت از مادران عزادار و صلح در ایران در آمریكا راه اندازی كرده و هدف اصلی از این تشكل خنده دار را كمك به احیای جنبش سبز نامگذاری كرده است.
این تشكل زنانه كه در یكی از اتاق های زیرزمین دانشگاه ماساچوست آمریكا مستقر شده است در طی دو هفته گذشته به تعداد انگشتان یك دست هم مراجعه كننده نداشته است.