شبكه ایران نوشت؛ یكی از سایت‌های ضدانقلاب مدعی شده كه نیروی انتظامی در ایران، افرادی كه ریش دارند را جریمه نمی‌كند!
سایت ضدانقلاب "روزآنلاین " به قلم رضوانیه كه چندماهی است همكاری خود را با یك روزنامه پرآگهی داخلی قطع كرده و به آمریكا پناهنده شده، نوشته است: "در ایران هیچ چیزی سر جایش نیست و قرار هم نیست سر جایش قرار بگیرد، چون اگر این‌طور بود آقای احمدی‌نژاد در جایگاهی قرار نداشت كه به رییس‌جمهور ایالات متحده آمریكا فحش بدهد. "
این سایت همچنین در ادعایی بامزه عنوان كرده است: "اگر كسی ریش بلند داشته باشد و یقه پیراهنش را ببندد و انگشتر عقیق در انگشت كند و پیشانی‌اش كمی كدر باشد، نه توسط پلیس راهنمایی جریمه می‌شود، نه در صف بانك می‌ایستد و نه كسی جرئت دارد حرفی به او بزند! "
ناظران سیاسی معتقدند انتشار مطالبی از این دست در سایت‌های ضدانقلاب بیش از آنكه به منظور شوك واردن كردن به جریان منفعل آشوبگر باشد، ناشی از توهم است.