واحد مركزی خبر اعلام كرد؛ صاحب این گرمابه سنتی ایرانی كه از 35 سال پیش در پاریس فعال است یك مهندس ایرانی است.
تهرانی متولد خانی آباد تهران است و می‌گوید: برای كیسه كشیدن و مشت و مال و دوش، 35 یورو دریافت می‌كند.
چای ایرانی و قلیان و لنگ‌هایی به رنگ قرمز و آبی در گرمابه آقای تهرانی دیده می‌شود.
بسیاری از فرانسویان از طریق اینترنت یا تلفن برای حضور در گرمابه ایرانی وقت قبلی می‌گیرند.
یكی از مشتریان این گرمابه می‌گوید: نسل حمام‌های عمومی در ایران رو به انقراض است و فرانسوی‌ها به تازگی به ارزش این گرمابه‌ها پی‌برده‌اند.