صدور حكم جلب مهدی هاشمی از جمله مطالبی است كه در جلسه مشترك آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد.
بر پایه این گزارش در این جلسه مشترك تصریح شد كه در صورت ورود مهدی هاشمی به كشور وی بر اساس این حكم دستگیر خواهد شد.
در این جلسه درباره احتمال عدم مراجعت مهدی هاشمی به كشور و راههای قانونی دستگیری وی مطالبی عنوان شده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی بعد از اغتشاشات انتخابات 22 خرداد و اقوال گوناگون درباره مشاركت وی در این حوادث، در اوایل شهریورماه سال جاری كشور را به مقصد لندن ترك كرد.
قرار است مهدی هاشمی در دادگاه به اتهامات خود در این باره پاسخ دهد.