خبرآنلاین نوشت؛ در جلسه كمیسیون ماده 10 احزاب بابرسی سوابق و عملكرد حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف كلیه فعالیت‌های سیاسی این دو تشكل، اعضای كمیسیون با ارسال نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حكم قضایی برای انحلال آن شدند.
محسن میردامادی و محمد سلامتی دبیركلی حزب مشاركت و مجاهدین انقلاب را برعهده داشته‌اند.