احمد منتظری با ارسال نامه‌ای به عزت الله ضرغامی از پخش بیانات حضرت امام خمینی نسبت به پدرش انتقاد كرد.
شنیده شده در پی پخش برنامه‌های صدا و سیما بویژه در ایام دهه فجر كه مروری اجمالی بر دیدگاه‌ها و مواضع قاطع حضرت امام (ره) با جریانات مشكوك و ضدنظام در مقاطع مختلف حیات امام راحل داشت، احمد منتظری با ارسال نامه‌ای از پخش فرازهایی از نامه حضرت امام (ره) در تاریخ68/1/6 خطاب به مرحوم آیت الله منتظری گله و انتقاد كرده است.