یك مدعی اصلاح طلبی اذعان كرد: بخش قابل توجهی از اعضای جنبش سبز، غیر مذهبی و ضدمذهب هستند!
حسن یوسفی اشكوری كه قبلا در لباس روحانیت و پس از شركت در كنفرانس ننگین برلین و به اتهام فعالیت های تبلیغی علیه نظام به زندان و خلع لباس محكوم شده و هم اكنون با كاپشن و شلوار در محافل اصلاح طلبان شركت می‌كند در مصاحبه ای با رادیو زمانه به تجزیه و تحلیل جنبش سبز پرداخت.
وی در این گفت‌وگو كه به نظر می رسید از به هم ریختگی جنبش سبز به خوبی آگاه است با لحنی مایوسانه، گفت: جنبش سبز در آغاز هر چه كه بود فعلاً در بی‌رنگی و در واقع رنگین كمانی است كه به نام مطالبات مردم به وجود آمد.
این همفكر گروهك ملی - مذهبی اقرار كرد بحث روی هویت دینی و یا غیر دینی این جنبش فایده ای ندارد و جای انكار ندارد كه بخش
قابل توجهی از بدنه جنبش سبز غیر مذهبی و جمعی از آنها هم ضد مذهب هستند.
گفتنی است اقرار به ضد مذهب بودن بدنه جنبش سبز در حالی از سوی یوسفی اشكوری مورد اذعان قرار می گیرد كه تعدادی از این افراد در روز عاشورای گذشته ماهیت ضد مذهبی بودن خود را به نمایش گذاشتند كه جناب میرحسین به جای محكوم كردن اقدامات زشت هواداران خود از آنها به عنوان "مردم خداجو " نام برد!