روزنامه آفتن پستن، دومین روزنامه پرتیراژ نروژ، به بهانه حمله چندی پیش به كاریكاتوریست دانماركى، كلیشه كاریكاتورهاى موهن را كه در سال 2005 در روزنامه دانماركى یلاندپستن چاپ شده بود، در قطعى كوچك به همراه مقاله‏اى به قلم هیلده‏هاگزجرد سردبیر این روزنامه چاپ كرده ‌است.
نویسنده در این مقاله نوشته ‌است: "تردیدى نیست كه اكنون زمان مناسبى براى چاپ این كاریكاتورهاست. این روزنامه همواره از چاپ كاریكاتورها دفاع كرده و در واقع در سال 2005 و به هنگام آغاز جنجال بر سر این موضوع، كلیشه كاریكاتورها را چاپ كرد‌ ولى زمانى كه جنجال بین‏المللى بر سر چاپ كاریكاتورها در سال 2006 درگرفت، از تكرار چاپ آن خوددارى كرد‌ اما حمله به طراح كاریكاتورها، توجیه ‏كننده چاپ مجدد كاریكاتورهاست و صرفاً براى یادآورى ضرورت دفاع از آزادى بیان در زمینه‏هاى هنرى و روزنامه‏نگارى محسوب مى‏شود. "
سردبیر روزنامه مذكور چندى قبل، انتقادات برخى محافل رسانه‏اى نسبت به بى‏تفاوتى سردبیران روزنامه‏ها در چاپ مجدد كاریكاتورها را رد كرده و با افتخار گفته بود كه آفتن پستن در سال 2005، كلیشه كاریكاتورها را چاپ كرده است.پس از سایت یولاندپوستن، مجله مگزینت ارگان داخلى یك گروه تندروى مسیحى نروژى در سال 2005 این كاریكاتورها را به چاپ رساند كه عكس‏العمل ایران را به دنبال داشت.