* اسامی تعدادی از نمایندگان دیدار كننده با میرحسین موسوی
در پی دیدار تعدادی از نمایندگان فراكسیون اقلیت مجلس با میرحسین موسوی اسامی تعدادی از این نمایندگان منتشر شد.
اسامی تعدادی از دیدار كنندگان با میر حیسن موسوی به شرح زیر می باشد:
محمد رضا تابش، محجوب، كواكبیان، سازدار، ترابی، قنبری، نریمان، جمشید انصاری، محمد علی كریمی، محسنی بندپی و همچنین تعدادی از كارمندان سابق مجلس، فرزندان نمایندگان و نمایندگان سابق مجلس نیز در این نشست حضور داشتند.
گفتنی است برخی فعالان سیاسی، دیدار تعدادی از اعضای فراكسیون اقلیت با سران فتنه را بر خلاف آراء و نقطه نظرات مردم برشمرده و با تاكید بر اینكه این دیدارها به هیچ وجه با سیاست نظام منطبق نبود، تصریح كردند: پس از دیدار با موسوی، صلاحیت حضور در انتخابات آینده از این نمایندگان سلب شده است؛ چرا كه این نمایندگان دیگر صلاحیت نمایندگی ملت را ندارند لذا نمایندگانی كه با یدك كشیدن عنوان نمایندگی ملت، در مقابل رفراندوم مردم، اهداف نظام، مشی امام (ره)، خواست مقام معظم رهبری، با سران فتنه ملاقات كرده‌اند، اهداف و وظایف خود را به سخره گرفته و عواقب شومی را برای خود رقم زده‌اند.